FGTS: Ansprechpartner

Unser Team

...am Standort Breitfurt:

Safuan Ghenum
Heidi Bastian
Jann Ewen
Sabine Ruffing
Rita Gentes

...am Standort Blickweiler:

Christina Walter
Silvia Konzmann
Michaela Wagner
Judith Lauffer
Nouha Shaikhou

Kontakt

 

Träger: Stadt Blieskastel
Anschrift: Stadt Blieskastel
Fachbereich Bürgerdienste, Schul- und Kulturamt
Haus des Bürgers
Luitpoldplatz 5
66440 Blieskastel
Tel.: +49 6842 926-0
Fax: +49 6842 926-2001

 

Leitung: Jann Ewen

Telefon: +49 6842 507922

E-Mail: fgts-anderblies@blieskastel.de

 

Nachmittagsbetreuung in Breitfurt (Leitung: Jann Ewen)
Anschrift: Grießackerweg 13
66440 Blieskastel-Breitfurt
Tel.: +49 6842 507922

Mobil: +49 1520 6856097

 

Nachmittagsbetreuung an der Dependance Blickweiler (Standortleitung: Christina Walter)
Anschrift: Blieskasteler Straße 24
66440 Blieskastel-Blickweiler
Tel.: +49 6842 7084098

Mobil: +49 1520 6856063